Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Porębski

Kancelaria nastawiona jest na świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej dla biznesu, ale także dla klientów indywidualnych (konsumentów). Pomagam radzić sobie przedsiębiorcom i konsumentom z nieustannymi zmianami legislacyjnymi, zawiłością obowiązujących przepisów, ich niespójnością oraz mało zrozumiałym językiem prawniczym. Pomagam realizować zamierzone cele w zgodzie z literą prawa w oparciu o najwyższe standardy wiedzy prawniczej oraz zasady etyki zawodowej radcy prawnego. Nasza oferta skierowana jest w szczególności do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także dla klientów instytucjonalnych (samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych). Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, prawa samorządowego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa administracyjnego, prawa nieruchomości, prawa spółdzielczego. Zakres świadczonych usług, posiadanej wiedzy i doświadczenia pozwala nam udzielić kompleksowej pomocy przy planowaniu, przygotowaniu i realizacji inwestycji. Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin, w tym m.in. z rzeczoznawcami majątkowymi, inżynierami budownictwa, doradcami podatkowymi. Radca prawny Łukasz Porębski posiada doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, stowarzyszeń, spółdzielni mieszkaniowych i innych jednostek organizacyjnych, w tym wspólnot mieszkaniowych. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa energetycznego oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce realizującej zadania publiczne z zakresu budownictwa mieszkaniowego. Jest także członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Polska Samorządowa". Zapraszam do korzystania z moich usług.

Dane firmowe

Adres:

Piłsudskiego 28
75-511 Koszalin

NIP:

6692381523

+48.606872939

Adres korespondencyjny

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Porębski

Adres: Piłsudskiego 28

75-511 Koszalin

Współpraca

Ceny za usługi prawnicze zależą w szczególności od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz indywidualnych potrzeb klienta.

 

Możliwymi formami rozliczeń jest:

§         stawka godzinowa uzgodniona z klientem; wówczas klient płaci wyłącznie za pracę wykonaną na jego rzecz,

§     stawka ryczałtowa uzgodniona z klientem z góry za daną sprawę lub w przypadku stałej obsługi prawnej okresowa (np. miesięczna) stawka ryczałtu.

 

Wysokość i rodzaj wynagrodzenia Kancelarii ustalany jest w umowie z klientem i dopuszcza się możliwość stosowania mieszanych i innych zasad rozliczeń.

 

Lokalizacja